دسته:گالری یکله ( Jäckle)

Jäckle -page11

عکسهای سری چهارم از شرکت یکله آلمان

شرکت یکله، اولین تولید کننده دستگاههای برش Plasma در اروپا و تولید کننده دستگاهای جوش Tig , Mig /Mag....

JÄCKLE Schweißgeräte-6_n

عکسهای سری سوم از شرکت یکله آلمان

شرکت یکله، اولین تولید کننده دستگاههای برش Plasma در اروپا و تولید کننده دستگاهای جوش Tig , Mig /Mag....

شرکت یکله _728531895_n

عکسهای سری دوم از شرکت یکله آلمان

شرکت یکله، اولین تولید کننده دستگاههای برش Plasma در اروپا و تولید کننده دستگاهای جوش Tig , Mig /Mag....

12530857_1696954377231251_2145261310_n

عکسهای سری اول از شرکت یکله آلمان

شرکت یکله، اولین تولید کننده دستگاههای برش Plasma در اروپا و تولید کننده دستگاهای جوش Tig , Mig /Mag....

X