دسته:فرنیوس ( Fronius )

watercooled-3

ویدیویی از تورچ های جوشکاری فرنیوس

شرکت فرنیوس اتریش با بیش از ۲۰ سال سابقه در صنعت تولید اینورترهای متصل به شبکه خورشیدی، سومین...

fronius-welding-machine-500x500

ویدیویی از جوشکاری بی نظیر فرنیوس

شرکت فرنیوس اتریش با بیش از ۲۰ سال سابقه در صنعت تولید اینورترهای متصل به شبکه خورشیدی، سومین...

SPS_PW_TPSi_320_Compact_Gas

کار جوشکاری با دستگاه جوشکاری فرنیوس مدل tps 320i

شرکت فرنیوس اتریش با بیش از ۲۰ سال سابقه در صنعت تولید اینورترهای متصل به شبکه خورشیدی، سومین...

fronius-transpus-synergic-tps-330-v_zh_t_k_rrel--425000

ربات جوشکاری FRONIUS TPS 330

شرکت فرنیوس اتریش با بیش از ۲۰ سال سابقه در صنعت تولید اینورترهای متصل به شبکه خورشیدی، سومین...

جوشکاری فرونیوس

جوشکاری فرونیوس

شرکت فرنیوس ، لیدر جهانی در تولید و پیشرفت تکنولوژی تجهیزات جوشکاری است.نام فرنیوس Fronius ، بیش...

SPS_PW_TPSi_JobMaster_Display

ویدیویی از تورچ جوشکاری فرونیوس

این شرکت در سال ۱۹۴۵ میلادی توسط Günter Fronius در شهر Pettenbach اتریش تاسیس و فعالیت خود را با تولید...

Grundlagen_ST_WIG_abb03_rdax_100

دستگاه جوش تیگ فرونیوس

داستان موفقیت های فرونیوس خانوادگی که مقرش در پاتن باخ است از سال ۱۹۴۵ و با تاسیس بخش شارژ...

5983-4425183

ویدیویی از دستگاه جوش اوربیتال فرونیوس

داستان موفقیت های فرونیوس خانوادگی که مقرش در پاتن باخ است از سال ۱۹۴۵ و با تاسیس بخش شارژ...

SPS_PW_TPSi_500_water

دستگاه فرونیوس همراه ربات

داستان موفقیت های فرونیوس خانوادگی که مقرش در پاتن باخ است از سال ۱۹۴۵ و با تاسیس بخش شارژ...

M-87104

نقطه جوش فرونیوس در کارخانه خودرو سازی

داستان موفقیت های فرونیوس خانوادگی که مقرش در پاتن باخ است از سال ۱۹۴۵ و با تاسیس بخش شارژ...

audi_robotics-169

جوش اتوماتیک بویلر (فرونیوس)

این شرکت در سال ۱۹۴۵ میلادی توسط Günter Fronius در شهر Pettenbach اتریش تاسیس و فعالیت خود را با تولید...

pw_tpsi_display_cmt

ویدیویی از ربات TPS/i فرونیوس

داستان موفقیت های فرونیوس خانوادگی که مقرش در پاتن باخ است از سال ۱۹۴۵ و با تاسیس بخش شارژ...

SPS_PW_app_FSC_Fronius_System_Connector

ویدیوی تبلیغاتی از تورچ فرونیوس

داستان موفقیت های این شرکت خانوادگی که مقرش در پاتن باخ است از سال ۱۹۴۵ و با تاسیس بخش شارژ...

robotic-welding-power-source-upgraded-with-cold-metal-transfer-process-1490022647

جوش کلدینگ لوله ( فرونیوس )

داستان موفقیت های این شرکت خانوادگی که مقرش در پاتن باخ است از سال ۱۹۴۵ و با تاسیس بخش شارژ...

Grundlagen_ST_CMT_abb05_rdax_100

سیستم جوش خطی (فرونیوس)

شرکت فرنیوس اتریش با بیش از ۲۰ سال سابقه در صنعت تولید اینورترهای متصل به شبکه خورشیدی، سومین...

فرونیوس_Systemconnector

دستگاه جوش تیگ فرونیوس

شرکت فرنیوس اتریش با بیش از ۲۰ سال سابقه در صنعت تولید اینورترهای متصل به شبکه خورشیدی، سومین...

سیستم های جوش اتوماتیک فرونیوس

سیستمهای اتوماسیون جوشکاری فرونیوس

شرکت فرنیوس اتریش با بیش از ۲۰ سال سابقه در صنعت تولید اینورترهای متصل به شبکه خورشیدی، سومین...

systemkoffer_tp1500

جوشکاری تیگ نیم میلی متر با دستگاه ترانس پاکت ۱۵۰۰ فرنیوس

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به عملکرد جوشکاری تیگ نیم میلی متری با دستگاه ۱۵۰۰ ترانس پاکت...

post-21471-0-65024100-1491893710

آموزش پارامترهای پالس دستگاه تیگ فرنیوس سری Magicwave 2200

ویدیویی که هم اکنون مشاهده می کنید مربوط به آموزش و توضیح دارن،درباره چگونگی ست کردن...

TIG.100171245_std

عملکرد دستگاه تیگ فرنیوس سری Magicwave 2200

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به عملکرد جوشکاری دستگاه تیگ فرنیوس سری Magicwave 2200 می باشد با ما...

X