دسته:سلکو ( Selco )

ipanel_robot

دستگاه جوش ایتالیایی سلکو

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به عملکرد دستگاه جوش تیگ سری DC از سلکو ایتالیا می باشد. این...

دستگاه جوش سلکو ایتالیا-1jpg

دستگاه جوش Selco Genesis 1500TLH Orbimax

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به عملکرد دستگاه جوش تیگ Selco Genesis 1500TLH Orbimax می باشد . شرکت سلکو...

دستگاه جوش سلکو ایتالیا-0jpg

جوشکاری آلومینیم با دستگاه جوش ایتالیایی سلکو

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به عملکرد جوشکاری دستگاه جوش ایتالیایی سلکو می باشد . این...

دستگاه جوش سلکو ایتالیاjpg

جوشکاری با دستگاه سلکو

ویدیویی که میبینید مربوط به عملکرد دستگاه جوش سلکو می باشد . این شرکت در سال ۱۹۷۹ گردیده است....

X