دسته:تاریخچه لینکلن الکتریک ( Lincoln Electric )

Picture1.6205544

تاریخچه شرکت لینکلن الکتریک

John.c.lincoln، شرکت لینکلن الکتریک را با سرمایه های حدود ۲۰۰۰۰ دلار در سال ۱۸۹۵ تاسیس کرد. برادر...

- تاریخچه شرکت لینکلن الکتریک-0_1

تاریخچه شرکت لینکلن الکتریک

John.c.lincoln، شرکت لينکلن  الکتريک را با سرمايه هاي حدود ۲۰۰۰۰ دلار در سال ۱۸۹۵ تاسيس کرد. برادر...

X