آرشیو پست

4Z550_AS01

جوشکاری لوله های کمپرسور کولرگازی

در این ویدیو ، آموزش جوشکاری لوله های مسی موتور کولر گازی را مشاهده خواهید کرد .زمانی که از...

X