کار با دستگاه میگ مگ جوشکاری هوبارت ۱۴۰

ویدیویی که در اینجا مشاهده می کنید مربوط می گردد به عملکرد و کار با دستگاه هندلر میگ مگ سری ۱۴۰ هوبارت آمریکا که جزو شرکتهای قدرتمند در زمینه جوشکاری و برشکاری می باشد .با ما همراه باشید.
پاسخ دهید

X