ویدیویی از ESAB SuperPulse

ESAB’s SuperPulse is a modified pulsed spray transfer (“pulsed MIG”) technology that combines two separate waveforms so that users can tailor the process to their application. Benefits include adjusting heat input, travel speed, bead appearance – notably adjusting the spacing between the “stacked dimes” – and the ability to use a single, larger wire diameter across a broad range of metal thickness,  especially with aluminum. This video shows an extreme close up of the welding arc co

شرکت ایساب ESAB اولین و بزرگترین مجموعه تولید مواد مصرفی جوش و برش در جهان است . این شرکت در سال ۱۹۰۴ توسط یک مهندس سوئدی که مخترع الکترود پوشش دار بود آقای Oscar Kjellberg در کشور سوئد تاسیس گردید .این مهندس سوئدی که در یک کشتی سازی در کوتنبرگ کار میکرد از کیفیت تعمیرات و ساخت ناراضی بود که بهمین دلیل خود تلاش نمود تا روشی جدید برای ساخت و تعمیرات ابداع کند . سپس برای این منظور در سال ۱۹۰۴ شرکت Elektriska Svetsnings Aktie Bolaget را به دنیا معرفی کرد که بعدها به ESAB معروف گردید .
پاسخ دهید

X