نکته های کاربردی با دستگاه جوشکاری تیگ ایست وود

در این ویدیو شاهد آموزش و ارایه نکات مهم و عملی جوشکاری با تیگ که با دستگاه های جوش آمریکایی ایست وود خواهید بود ، با ما همراه باشید.

In this video Matt goes over some of the basics when you start TIG welding including amperage control, travel speed , torch control and proper tungsten prep.
پاسخ دهید

X