نکات آموزشی جوشکاری تیگ : متوقف ساختن جوش های معیوب

در این ویدیو شاهد آموزش پیشگیری از جوش های معیوب که جزو مباحث آموزشی جوشکاری با تیگ در دستگاه های جوش ایستوود خواهید بود. با ما همراه باشید.
پاسخ دهید

X