aa21f5a00de04effd17397b3e7a5ca00_xl

نقل قول متقاوت از لئوناردو دی کاپریو

 

” من اگر موقعیت‌های فوق‌العاده‌ای که برایم پیش آمده را دور می‌انداختم، به آدم فوق‌العاده بدی تبدیل می‌شدم. به نظر من از خیلی از جهات این یک مسئولیت است. من هیچ‌وقت نمی‌خواهم موقعیت‌هایی که برای کار با این هنرمندان فوق‌العاده را به دست می‌آورم، از دست بدهم.”
پاسخ دهید

X