charlize

نقل قول زیبا از چارلیز ترون،بازیگر مطرح سینما

” برای اینکه در سینما موفق شوی باید استعداد داشته باشی و کسانی هم باشند که استعدات را پرورش بدهند. اگر این ویژگی ها را نداشته باشید، حتی پولهای فراوان هم نمی تواند کاری کند! ”

 

 
پاسخ دهید

X