%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b2-2

نقل قول زیبا از استیو جابز ،بنیان گذار اپل

عمر شما محدود است، پس به جای کسِ دیگری زندگی نکنید و آن را هدر ندهید. در دامِ خشک‌اندیشی که در واقع زندگی برطبق اندیشه دیگران است، گرفتار نشوید. نگذارید سروصدای دیگران، صدای درونی شما را در خود غرق کند. و مهم‌تر از همه اینکه شجاعت دنبال کردنِ قلب و احساس خود را داشته باشید. قلب و احساس یک جورهایی از قبل می‌دانند شما واقعاً‌ چه چیزی می‌خواهید باشید.
پاسخ دهید

X