141022-nelson-bunker-hunt-mn-815_796a402fe256a0c0461676e722d6c2e5

نقل قول زیبای بانکر هانت درباره موفقیت

” موفقیت امر ساده ای است؛ نخست تصمیم بگیرید که به درستی چه می خواهید، آن گاه تصمیم بگیرید که در صورت رسیدن به آرزوها، بهای آن را بپردازید و بعد هم آن بها را پرداخت کنید. بانکر هانت “
پاسخ دهید

X