di-caprio-interview-empire

نقل قولی زیبا از لئوناردو دی کاپریو

” شما تا آنجایی که در توان دارید سعی می‌کنید برنامه‌ریزی کنید و بعد باید خودتان را درمحیط رها کنید. “
پاسخ دهید

X