عکسهای سری سوم از شرکت اوربیتالوم

orbitalumlogoشرکت Orbitalum آلمان زمستان ۱۳۸۴ از شرکت جورج فیشر (Georg Fischer) جدا شد و به عنوان یک شرکت مستقل توسط شرکت ITW آمریکا خریداری شد.
شرکت ITW آمریکا که شرکتهایی مانندElga, Weldcraft , Hobart , Miller و چندین شرکت مختلف را در اختیار دارد،بین ۱۰۰ شرکت موفق آمریکایی می باشد که بیشترین اختراعات ثبت شده را در اختیار دارد.
سیستم های برش وپخ زن لوله شرکت Orbitalum همیشه درسطح جهان به عنوان بهترین معرفی شده اند و بیشترین فروش را دارا می باشند.

دستگاه جوش اربیتالوم آلمان__SN__GFX orbiweld-19-mikroschweisskopf-produkt_fs دستگاه جوش اربیتالوم آلمان__SWEISSEN__X دستگاه جوش اربیتالوم آلمان__X دستگاه جوش اربیتالوم آلمان__SCHWEISSEN_X
پاسخ دهید

X