عکسهای سری سوم از مسر گریشهایم

گروه مسر،تامین کننده انواع گازهای صنعتی و همچنین یکی از سازندگان دستگاه های جوشکاری که در بیش از سی کشوذ اروپایی و آسیایی و همچنین پرو مشارکت فعالانه ای دارد. دفتر مرکزی شرکت در Bad Soden (آلمان) واقع شده است.فعالیت این گروه آلمانی متمرکز بر فروش گازها برای استفاده صنعتی مانند اکسیژن، نیتروژن، آرگون، دی اکسید کربن، هیدروژن، هلیم، گازهای محافظتی و گازها برای استفاده پزشکی است.این سازنده دستگاه های جوشکاری در سال ۱۸۹۸ تاسیس شده است و شمار کارکنان آن در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۵۴۰۴ نفر بوده است. 

دستگاه جوش مسر-55 دستگاه جوش مسر-52 دستگاه جوش مسر-53 دستگاه جوش مسر-51 دستگاه جوش مسر-50

 
پاسخ دهید

X