عکسهای سری دوم از شرکت اوربیتالوم

orbitalumlogoشرکت Orbitalum آلمان زمستان ۱۳۸۴ از شرکت جورج فیشر (Georg Fischer) جدا شد و به عنوان یک شرکت مستقل توسط شرکت ITW آمریکا خریداری شد.
شرکت ITW آمریکا که شرکتهایی مانندElga, Weldcraft , Hobart , Miller و چندین شرکت مختلف را در اختیار دارد،بین ۱۰۰ شرکت موفق آمریکایی می باشد که بیشترین اختراعات ثبت شده را در اختیار دارد.
سیستم های برش وپخ زن لوله شرکت Orbitalum همیشه درسطح جهان به عنوان بهترین معرفی شده اند و بیشترین فروش را دارا می باشند.

1-عکسهای سری اول از شرکت اوربیتالومcompany 0-عکسهای سری اول از شرکت اوربیتالومcompany 31955-10812342

orbiweld-s-geschlossene-orbitalschweisskoepfe-1142d-s
پاسخ دهید

X