Use-these-factors-to-Achieve-Success

سری اول جملات زیبا و انگیزشی

 

⭕️➕ یک شلوار سفید دوست داشتنی داشتم که گِلی شد و من پی اش را نگرفتم به هوای اینکه هروقت بشویم پاک می شود. بعدها هرچه شستمش پاک نشد. حتی یکبار به خشکشویی دادم، ولی فایده نداشت. خشکشویی گفت: این چِرک مرده شده، بعضی لکه ها باید تا زنده اند پاک شوند. چرک مُرده شد و حسرت دوباره پوشیدنش را به دلم گذاشت. دل آدم هم کم ندارد از لباس سفید، حواست که نباشد لکه می شود. وقتی لکه شد اگر پی اش را نگیری، می شود چرک. لکه را تا تازه است، تا زنده است، باید شست و پاک کرد. مواظب دلهای خودمون و دلهای همدیگرباشیم.

 

⭕️➕ داگلاس نورث: اگر مي خواهيد بدانيد كشوري توسعه مي يابد يا نه؟ زیاد دنبال مسائل فرعی نباشید. برويد در دبستانها و پيش دبستاني ها ببینید چگونه بچه ها را آموزش مي دهند. مهم نيست چه چيزي آموزش مي دهند، بلكه ببينيد چگونه آموزش مي دهند؟ اگر كودكان شما را پرسشگر، خلاق، صبور، نظم پذير، خطر پذير، داراي روحيه تعامل، مشاركت جمعي و همكاري بار آوردند، آنها انسانها و شخصيت هايي خواهند شد كه مي توانند توسعه ايجاد كنند.

 

⭕️➕ یادت باشد اگر همیشه به دنبال کمال و بی عیب بودن بگردی، دچار ترس می شوی. ترس همیشه خودش را پشت کمال گرایی پنهان می کند. با ترس هایت روبرو شو و درک کن که تو نیز یک انسان هستی و ضعف هایی داری. اینطوری هم شادتر زندگی می کنی، و هم مفیدتر.

 

⭕️➕ یک سنگ به اندازه ای بالا می رود، که نیرویی پشت آن باشد. با تمام شدنِ نیرو، سقوطش طبیعی است. ولی یک گیاه کوچک را نگاه کن که چطور از زیر خاک و سنگ سر بیرون می آورد و حتی آسفالت و سیمان را می شکند. هر فردی به اندازه این گیاه کوچک ریشه داشته باشد، از زیر خاک و سنگ، از زیر عادت و غریزه و از زیر حرفها و هوسها سر بیرون می آورد و با قلبی از عشق افتخار می آفریند. ریشه ما، همان فهم  ماست.

 

⭕️➕ کشاورزی سگی داشت که همیشه وقتی ماشینی رد میشد، دنبال آن میرفت و سعی می کرد تا از آن ماشین سبقت بگیرد. روزی همسایۀ کشاورز پرسید: فکر میکنی بالاخره سگت موفق شود از یکی از ماشینها سبقت بگیرد؟ کشاورز: این مهم نیست، مهم این است که اگر موفق شود، چه چیزی بدست خواهد آورد؟ «با رسیدن به اهدافت، چه چیزی بدست میاری؟ آیا ارزشش را دارد؟»

 

⭕️➕ وقتی تلاش می کنی همه چیز را کنترل کنی، هیچ لذتی نمی بری. آرام باش، نفس بکش، رها کن. فقط در لحظه زندگی کن. زندگی هیچگاه بی مشکل نخواهد بود، مشکل جزیی از دنیای مادی ست، در واقع همه چیز مساله است نه مشکل، فقط روح متعالی است که فارغ از رنج و مشکلات است. به رنجهایتان اهمیت ندهید تا کم رنگ شود.

 

 

 

 

 
X