ساخت دستگاه جوشکاری

در این ویدیو با استفاده از تبدیل دهنده برق ولتاژ بالا و چوب و فن و دستگیره جوشکاری یک دستگاه جوشکاری میسازد
پاسخ دهید

X