the-lion-king-the-lion-king-32779773-1920-1080

دیالوگ ماندگار از فیلم شیر شاه

«اُه، بله! گذشته می‌تونه دردناک باشه؛ و تو می‌تونی از ازش فرار کنی، یا این‌که از اون یاد بگیری.»
تجربه‌های گذشته درس‌های ارزشمندی برای اکنون هستند؛ از آن‌ها بیاموزید.
پاسخ دهید

X