دستگاه جوش Selco Genesis 1500TLH Orbimax

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به عملکرد دستگاه جوش تیگ Selco Genesis 1500TLH Orbimax می باشد . شرکت سلکو جزو شرکتهای پیشرو در زمینه تکنولوژی های جوشکاری در ایتالیا و جهان به حساب می آید.
پاسخ دهید

X