دستگاه جوش پیشرفته co2 کمپی فنلاند

دستگاه جوش جوشکاری MIG / MAG دارای کانال حافظه وبرنامه ریزی شده برای تمام فلزات ،دارای پالس اولیه و ثانویه ،برای جوشکاری تمام فلزات والومینیوم ،دارای subfeeder SuperSnakeبرای جوشکاری تا ۳۰ متر ساخت شرکت KEMPPI فنلاند می باشد.
پاسخ دهید

X