دستگاه جوش پاور تیگ سری ۱۸۵ آمپر EVERLAST

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به عملکرد دستگاه جوشکاری تیگ ” اور لست ” سری مدل پاور تیگ ۱۸۵ آمپر AC/DC با توان برق ۱۱۰v تا ۲۲۰v برای انجام جوش کاری توسط جوشکار با این دستگاه جوش انجام می گردد.
پاسخ دهید

X