دستگاه جوش لینکلن LINCOLN SQUARE WAVE 355

دستگاه جوش آرگون (Tig) AC/DC ساخت آمریکا دارای قدرت ۲ تا ۴۰۰ آمپر بصورت جریان مستقیم یا متناوب است. این دستگاه دارای کلیه سیستم های مورد نیاز جوشکاری آرگون میباشد. و میتواند شرایط مناسب برای جوشکاری تمام فلزات و تمام ضخامتهای بسیار نازک تا خیلی ضخیم را فرآهم کند.
دستگاه جوش تیگ لینکلن 355 آمپر-فروشگاه هارد ولدر

ایده آل برای مشاغل خدماتی و تولیدی با بهترین کیفیت قوس جوشکاری در بین دستگاه های موجود در جهان است. این دستگاه مهمترین و بارزترین در ۵ قاره می باشد.

lincoln-355-acdc-squarewave-tig-welding-machine-pe77585_2

 

دستگاهی دقیق برای جوش طلا و جواهر و همچنین مجموعه قوی برای ساخت مخازن و سازه های قطور استینلس استیل و آلومینیومی در یک جا آماده شده است. هر نیازی و هر سلیقه ایی و هر امکانی در این دستگاه لحاظ شده است.

 

دستگاه جوش تیگ لینکلن 355 آمپر-فروشگاه هارد ولدر-0

مزیت کیفیت جوشکاری و ساختار مقاوم و خراب ناشدنی، خرید شما را تا آخر عمر کاری در کارگاهتان بیمه میکند. عرضه این دستگاه همراه با تورچ آب خنک و کابل اتصال و یک سال گارانتی میباشد .
پاسخ دهید

X