دستگاه جوش تیگ تلوین سری ۲۰۰ AC DC

ویدیویی که هم مشاهده می کنید مربوط به دستگاه جوشکاری تیگ تلوین ایتالیا سری ۲۰۰ آمپر می باشد. دستگاه جوش تلوین با بیش از ۵۰ سال تجربه در ساخت دستگاههای جوش و سیستم های برش و باتری شارژر ها از کشور ایتالیا می باشد.
پاسخ دهید

X