دستگاه جوشکاری کمپی فنلاند

شرکت Kemppi فنلاند درتمام جهان به عنوان تولید کننده دستگاههای جوش با کیفیت بالا و تکنیک بی همتا معروف می باشد. این شرکت بیش از ۱۳ شعبه و ۷۰ نمایندگی انحصاری را درسرتاسرجهان در اختیار دارد و بیش از ۱۴۳ میلیون یورو در سال ۲۰۰۸ فروش داشته است. شرکت Kemppi فنلاند ازهمان ابتدا به چند اصل پایبند بوده است.روح اعتقاد به توانایی ازاولین ارکان شرکتKemppi بوده است. این اصل ستونهای قوی برای دل و جرات و آمادگی برای ریسکهای حساب شده می باشد که برای واکنش مثبت به چالشهای جهانی الزامی می باشد.
پاسخ دهید

X