دستگاه اینورتر ۸۰ آمپر Klutch ST80i

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به دستگاه اینورتر تیگ جوشکاری Klutch ST80i با دارا بودن ۸۰ آمپر جوشکاری با کیفیتی انجام داد. می باشد.
پاسخ دهید

X