ویدیویی از دستگاه جوش اوربیتال فرونیوس

داستان موفقیت های فرونیوس خانوادگی که مقرش در پاتن باخ است از سال ۱۹۴۵ و با تاسیس بخش شارژ باتری شروع شد و اینک نیز در همین زمینه جزو پیشگامان اروپا به شمار می رود. تکنیک های خلاقانه در صنعت جوش نیز این شرکت را به یکی از پیشگامان فناوری در جهان بدل کرده است.
پاسخ دهید

X