جوشکاری گازی

جوشکاری گازی (Gas Welding) فرآیندی است که در اثر احتراق سوخت گازی و گاهی بنزین با اکسیژن، شعله ای در نوک مشعلجوشکاری ایجاد شده و با استفاده از حرارت ناشی از آن، فلز پایه و فلز پرکننده ذوب می‌شوند. شعله در این فرآیند از دو بخش مخروط داخلی و پوشش حفاظتی تشکیل می‌شود. چنانچه از گاز استیلن به عنوان سوخت گازی استفاده شود، فرآیند جوشکاری اکسی استیلن (Oxy Acetylene Welding : OAW) نامیده می‌شود. ممکن است از فلاکس برای اکسید زدایی و تمیز کردن سطوح فلزاتی که قرار است به هم جوش داده شوند، استفاده شود. فلزاتی که معمولاً از این طریق جوشکاری می‌شوند، فولاد‌های ساده کربنی و فولادهای کم آلیاژی هستند. این فرآیند بسیار ساده بوده و حفاظت ناحیه جوش از طریق گاز صورت می‌گیرد که البته چندان هم موثر نیست.

واکنش احتراق در شعله در دو مرحله صورت می‌گیرد که گرمای ناشی از آن تأمین کننده حرارت مورد نیاز برای جوشکاری گازی است. حرارت لازم در این روش از واکنش شیمیایی گاز با اکسیژن بوجود می‌آید. حرارت توسط جابجایی و تشعشع به كار منتقل می‌شود. قدرت جابجایی به فشار گاز و قدرت تشعشع به توان چهارم درجه حرارت شعله بستگی دارد.
پاسخ دهید

X