جوشکاری زیرپودری دوتایی ایساب

تکنولوژی جدید جوشکاری زیرپودری برند ایساب با عنوان integrated cold electrode باعث افزایش نرخ رسوب به میزان ۵۰% می شود.
پاسخ دهید

X