جوشکاری در خانه با دستگاه تیگ هوبارت سری EZ 165 i

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به عملکرد جوشکاری دستگاه تیگ آرگون ۱۶۵ آمپر سری ای زد از کمپانی هوبارت می باشد.
پاسخ دهید

X