جوشکاری با دستگاه های جوش مگاترونیک Pi 250 و Pi 320

ویدیویی که میبینید مربوط به تست و عملکرد جوشکاری با دستگاه های جوش مگاترونیک سری Pi 250 و Pi 320 و همچنین پایلوت ۱۵۱ می باشد..
پاسخ دهید

X