جوشکاری اوربیتال لوله اتوماتیک

جوشکاری اربیتال تیگ لوله بدون نیاز به فیلتر جوشکاری مناسب صنایع غذایی ،دارویی ، کلین روم و سایر مواردی که جوش بسیار با کیفیت و با سرعت بالا نیاز دارند.
پاسخ دهید

X