جوشکاری الکترون بیم ( جوشکاری پرتو الکترونی )

جوشکاری پرتو الکترونی یکی از روشهای پیشرفته جوشکاری است که امروزه کاربرد وسیعی در صنایع هوافضا یافته است. این روش جوشکاری توسط سازمان انرژی اتمی فرانسه ابداع شد و برای نخستین بار در تاریخ  ۲۳ نوامبر ۱۹۵۷ برای استفاده عمومی ارئه گردید. کاربردهای معمول این روش در صنایع موشکی، هواپیما‏سازی، صنایع هسته‏ای، اسلحه‏سازی، صنایع الکترونیکی، چرخ‏دنده‏ها، محورها، صنایع اتومبیل‏سازی و حتی در جواهر‏سازی می‏باشد.

ابتدا شرایط و پارامترهای درگیر در جوشکاری پرتوالکترونی نظیر سرعت جوشکاری، شدت جریان، ولتاژ، میزان خلاء، فرکانس و تنظیم فوکوس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‏ و در ادامه فرآیند جوشکاری و تجربیات حاصل از آن ذکر‌ می‏گردد. هر روش جوشکاری با چهار نیاز روبروست و معمولا فرآیندهای جوشکاری بر اساس آن رده‌بندی می‏شوند.

 

Electronbeam welding (EBW) is a fusion welding process in which a beam of high-velocity electrons is applied to two materials to be joined. The workpieces melt and flow together as the kinetic energy of the electrons is transformed into heat upon impact.
پاسخ دهید

X