تورچ جوشکاری Pro Grip MIG از Parweld

تورچ جوشکاری حرفه ای میگ گریپ ، ساخت شرکت Parweld انگلستان می باشد. تورچ فوق ، جهت جوشکاری میگ (Co2) استفاده شده ،تورچ هوا خنک و ۳ متری می باشد.طراحی دسته Pro-Grip جهت خوش دستی ، سبک بودن و استحکام از مشخصات تورچ جوشکاری پارولد می باشد.
پاسخ دهید

X