تورچ برشکاری پلاسما cnc

برش CNC با امکان THC (حفظ اتوماتیک فاصله تورچ از ورق در حین برشکاری برای جبران انحنای ورق) ، استفاده از این کله گی برای برش CNC پلاسما علاوه بر کاهش خطای کاربری ، دقت سطح بسیار خوبی می دهد.مکانیزم دقیق کنترل تورچ از ورق با دقت بالا ، سطح برش بسیار تمیز و بدون پخ و زاویه را ایجاد میکند.بهترین کیفیت برش با دقت و عملکرد سریع و عمر بالای نازل پلاسما با این کله گی بدست می آیدپاسخ دهید

X