تبلیغ دستگاه جوش تیگ ایساب

ویدیویی که میبینید مربوط جوشکاری تیگ، استاندارد مورد نیاز دستگاه ایساب و اتوماسیون و رنج جوشکاری تیگ دستگاه جوش ایساب سوئد می باشد ،شرکت ایساب ESAB اولین و بزرگترین مجموعه تولید مواد مصرفی جوش و برش در جهان است . این شرکت در سال ۱۹۰۴ توسط یک مهندس سوئدی که مخترع الکترود پوشش دار بود آقای Oscar Kjellberg در کشور سوئد تاسیس گردید
پاسخ دهید

X