بررسی عملکرد دستگاه میلر سری Miller XMT 350

ویدیویی که میبینید مربوط به بررسی دستگاه جوش میلر سری Miller XMT 350 می باشد که در این ویدیو بخشهای مختلف این دستگاه جوش از شرکت میلر معرفی می گردد .
پاسخ دهید

X