بررسی دستگاه تیگ هوبارت سری EZ 165i

ویدیویی که مشاهده می کنید مربوط به عملکرد دستگاه تیگ جوشکاری از شرکت هوبارت از سری EZ 165i AC DC می باشد که کارکرد این دستگاه جوشکاری آرگون و منو های آن را توضیح می دهد. با ما همراه باشید.
پاسخ دهید

X