آموزش پارامترهای پالس دستگاه تیگ فرنیوس سری Magicwave 2200

ویدیویی که هم اکنون مشاهده می کنید مربوط به آموزش و توضیح دارن،درباره چگونگی ست کردن پارامترهای پالس جوشکاری از دستگاه تیگ سری Magicwave 2200 برای علاقمندان به جوشکاری در Swinburne می باشد با ما همراه باشید.
پاسخ دهید

X